Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány

A Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítványt

2008.augusztusában a Rendelőintézet dolgozói alapították.

Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet,

határozatlan időre jött létre.

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

A Rendelőintézet Szentgotthárd szakellátásain a feltételek javítása,

a minőségi betegellátás javítása. Az Alapítvány tartós közérdekű célját

az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Építészeti karbantartások, a diagnosztikai és terápiás eljárások

színvonalának emelése; a műszer- és eszközpark bővítése,

megújítása, az informatikai rendszer (hardver, szoftver) fejlesztése; az intézmény dolgozóinak (képzés, továbbképzés, önképzés) támogatása.

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi

rehabilitációs tevékenység

Számlaszáma: 11600006 – 00000000 – 29143311

Adószáma: 18898787-1-18

Az adó 1%-át a 2011- es évben lehetett először felajánlani

az Alapítvány részére.