Tájékoztató


A Rendelőintézet Szentgotthárd Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli régió
egészségügyi intézményeiben” NYDOP-5. 2. 1/C-11 kódszámú .az Európai Unió támogatásával az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projektben vesz részt konzorciumi tagként a
Nyugat -dunántúli régió 12 egészségügyi intézményével közösen.
A projekt konzorcium vezetője: 1 Petz Aladár Megyer Oktatókórház Győr


Konzorciumi tagok:

 1. Karolina Kórház-Rendelőimézet Mosonmagyaróvár
 2. Sopron Érzsébet Oktatókórház
 3. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet
 4. Margit Kórház Csorna
 5. Vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szombathely
 6. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk
 7. Körmendi Egészségügyi Non profit Ki dr. Batthyányi Siratimann Kórház- Rendelőintézet
 8. Rendelőintézet Szentgotthárd
 9. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg
 10. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
 11. Városi Kórház Keszthely
  A projekt teljes összege: 1 889000 000Ft
  A Rendelőintézet Szentgotthárd projektjének összege: 22047 768 Ft
  A projekt futamideje: 2012. 07.01-2014. 02. 28.
  A projekt építészeti kivitelezési munkálatainak kezdete Szentgotthárd Hunyadi u. 18. sz. alatt: 2012. okt. 24.
  A projekt építészeti kivitelezési munkálatainak befejezése Szentgotthárd Hunyadi u. 18. sz. alatt. 2013.02. 15.
  A projekt célja:
  A Rendelőintézet Szentgotthárd jelenlegi Rákóczi úti telephelyén lévő pszichiátria-addiktológia gondozó.
  pszíchiátriárineurológia szakrendelés áthelyezése tetőtér beépítésével
  a Hunyadi út 18. sz. alatt telephelyre Az épület tetőterének 110. 3 m2 hasznos alapterén elkülönített
  betegváró mosdóhelyiségek, Orvosi rendelő, analízis szoba, csoportterápiára alkalmas helyiség kerül
  kialakítására.
  A projekt eredményeként egy épületbe integrálódik az Intézmény valamennyi szakellátása.
  Az építészeti kivitelezés teljesülésével a szakrendelő-gondozó közösségi ellátórendszer egységes
  szemléletű és tartalmú működése valósul meg az ellátottak és az egészségügyi személyzet elégedettségét
  növelő. a betegek szorongását oldó környezetben. A támogatás révén kialakítandó környezet a problémáival a
  rendelőintézethez forduló ember elsődlegességét hangsúlyozza, tükrözi, hogy az egyén egyedi értékeit tartja
  az intézmény a legfontosabbaknak . A tetőtérben az orvos és személyzet fizikailag elkülönített tere mellett a
  terápia érdekében fontos közösségi csoportos aktivitásokra alkalmas közösségi helyiség is kialakításra kerül.
  A rendelőintézet a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők helyi
  érdekvédelmi szervezetek és 3 fejlesztendő pszichiátriai rehabilitáció szempontjából releváns
  betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta ill. a megvalósításba be kívánja vonni.