SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vezető partner: MURABA Európai Területi Társulás

Projektpartnerek: – Városi Gondozási Központ Szentgotthárd

– Rendelőintézet Szentgotthárd

– Idősebb Polgárok Otthona Lendva

– 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Pályázati felhívás neve: Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretén belül kiírt Együttműködő régió prioritású konstrukció

Pályázat kódszáma: SIHU 237

A projekt neve: Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések

A projekt neve röviden: MOTIVAGE

Projekt kezdő dátuma: 2020. március 01.

Projekt záró dátuma: 2022. augusztus 31.

Projekt összköltsége: 338.960,- EUR

Támogatás összege: 288.116,- EUR

Önerő: 50.844,- EUR

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretén belül megavalósuló „Motivage” projekt átfogó célja egy határon átnyúló idősbarát régió fejlesztése Lendva és Szentgotthárd térségének időskorúakkal foglalkozó szervezetei között.

Projekt általános bemutatása:

Az Európa előtt álló egyik legnagyobb feladat a társadalom elöregedésével járó kihívások hatékony kezelése. Növekvő részarányuk ellenére az idősebbek érdekérvényesítő képessége más korosztályokhoz képest gyenge, nyugdíjazás után nemcsak a munkaerőpiaci, hanem a közösségi folyamatokból is kimaradnak, mely a romló egészségi állapottal együtt izolációhoz vezet. A demencia, mint az önellátó-képesség teljes elvesztéséhez vezető tünetegyüttes, a programterületen is egyre több személyt érint, komoly kihívás elé állítva a családokat, a szociális ellátórendszert és a helyi közösség egészét. A határtérségek periférikus elhelyezkedése tovább nehezíti a társadalom elöregedése okozta kihívásokat komplex módon kezelő megoldások kialakítását, miközben az idősödéssel együtt járó folyamatok a társadalom nagy része előtt ismeretlenek maradnak.

A MOTIVAGE Lendva és Szentgotthárd térségét egy integrált idősbarát régióvá alakítja, ahol ösztönzik a társadalmi és gazdasági részvételt, és támogatják a felelős és önálló életvitelt, növelve az idősek jó egészségben, aktívan és méltóságban megélt éveinek számát, tehermentesítve az intézményeket és erősítve a közösségi kohéziót. A projekt a stratégiai keretek kidolgozásával és az intézményi, szolgáltatói, gazdasági, civil és önkormányzati partnerek széleskörű együttműködésével valósít meg innovatív és a határ mindkét oldalát célzó beavatkozásokat: egészségügyi prevenció; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; generációk együttműködésén alapuló önkéntesség (ahol az idősek nem csak fogadói a segítségnek); gazdasági reaktiválás. A MOTIVAGE azonosítja a határtérségek komplex idősbarát fejlesztéseit nehezítő adminisztratív, jogi és finanszírozási akadályokat, támogatva a hasonló határmenti kezdeményezéseket, és ösztönözve a szakpolitikai környezet határon átnyúló szociális szolgáltatásokat támogató átalakítását.

Projektpartnerek bemutatkozása:

MURABA Európai Területi Társulás

Szervezetünk, mint vezetőpartner koordinálja majd projektszinten az elnyert támogatás sikeres felhasználását, illetve számos tevékenységgel igyekszünk hozzájárulni a pályázat sikerességéhez.

Olyan tanulmányok elkészítését fogjuk megvalósítani, amelyek feltárják azokat a lehetőségeket, igényeket, amelyek hozzásegíthetik az idős korosztályt a tartalmas és kiegyensúlyozott időskor eltöltéséhez. Az ehhez szükséges együttműködéseket és párbeszédeket workshopok keretében tesszük lehetővé, ahol a térség minden területéről várunk majd résztvevőket.

Emellett Nyugdíjas Egyetem megszervezetését is célul tűztük ki, ahol elsődlegesen a célcsoport igényeihez kialakítandó előadásokkal készülünk majd. Fontos számunkra, hogy az tudás, amely az érintett korosztálynál van, minél szélesebb körben váljon ismertté.

A MURABA Európai Területi Társulás nyitott az együttműködésre és örömmel várja a térségben működő egyesületek, civil szervezetek javaslatait is a projekt eredményes megvalósulása érdekében.

Városi Gondozási Központ Szentgotthárd

Intézményünk a projektben projektpartnerként vesz részt, melynek megvalósításával közös célunk egy olyan integrált idősbarát régió kialakítása Lendva és Szentgotthárd térségében, ahol az idősek jó egészségben, aktívan és méltóságteljesen élhetik meg nyugdíjas éveiket.

Jelenleg szociális alapszolgáltatásokat nyújtunk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában, melynek további 14 település is tagja, ezáltal a projekt közvetlen érintettje is.

A MOTIVAGE projekt keretében szakmai továbbképzéseket szervezünk külső szakértők bevonásával, továbbá feladatunk a jelzőrendszerek előkészítése, beüzemelése, tanulmányi út szervezése illetve célunk a mentálhigiénés program tervezése és megavalósítása. Bízunk abban, hogy munkánk hosszú távon is jól fenntartható, gazdaságilag is jelentős mértékű pozitív változásokat eredményez.

Szentgotthárd és térsége szempontjából kiemelkedően fontos projektelem a Városi Gondozási Központ által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás több mint 13 éves készülékeinek új, kétirányú kommunikációra is alkalmas karórákra történő cseréje, melyek már követni is tudják az ellátott egészségi állapotát.

Rendelőintézet Szentgotthárd

A Rendelőintézet Szentgotthárd a közel 15.000 fős szentgotthárdi járás járóbeteg szakellátását biztosítja közel 20 szakrendelésen, továbbá alapellátási feladatokat is ellát.

A szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda a „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében jött létre és jelenleg fenntartási időszakban központi költségvetési forrásból működik.

Az EFI létrejöttének és működésének átfogó célja a járás lakossága testi-lelki egészségi állapotának megőrzése, betegségek megelőzése.

A MOTIVAGE projekt keretében az idősekre, illetve családjaikra fókuszáltan tervez programokat – előadások, mozgásprogram, mentálhigiénés segítség – megvalósítani a hazai és szlovén partnerekkel együttműködve. Részt vesz ugyanakkor a munkacsoportok működésében is a tapsztalatok megosztása céljából és a demencia témakörében tájékozató kiadványok összeálítását kívánja megvalósítani.

2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Szlovénia egyetlen szlovén-magyar kétnyelvű gyógypedagógiai intézménye vagyunk. Prioritásunk a fogyatékossággal élő gyerekek oktatása (enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyosan, vagy súlyosan fogyatékos) nevelése, és felkészítése a munkára, az önálló életvitelre és a társadalomba való sikeres integrációra.

Két programot hajtunk végre, nevezetesen egy alacsonyabb iskolai végzettségű általános iskolai és egy speciális programot. E két program mellett a környező iskolákban mobil speciális oktatási szolgáltatást is nyújtunk, ami azt jelenti, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek problémái vannak a speciális nevelési tanárunkkal, extra órákat kínálunk azok kijavításához. Az iskolánk UNESCO-iskola, Öko-iskola és Egészséges iskola címmel is rendelkezik és nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra és az együttműködésre a helyi közösséggel.

A MOTIVAGE projektben a mi iskolánk kiemelten érdekelt a társadalmi érzékenyítő és generációk közötti együttműködést ösztönző programok megvalósításában.

Idősebb Polgárok Otthona Lendva

Az Idősebb Polgárok Otthona 25 éve végez idősgondozást a szlovén Munkaügyi, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt. Jelenleg 172 bentlakó idős teljes ellátását és szociális gondozását végzi, emellett kisebb léptékben házi segítségnyújtást is nyújt. 2019. áprilisa óta a DSL működteti Szlovénia 93. Demenciabarát Pontját a Spominčice–Alzheimer országos nonprofit szervezet programja keretében. A témában folyamatosan továbbképzett munkatársak érdeklődök, a betegségben érintettek és családtagjaik számára nyújtanak információt, ezzel elősegítve a lakosság felvilágosítását és a demens betegek destigmatizációját. A DSL komoly tapasztalatokat gyűjtött kulturális és szabadidős programok szervezése terén, hiszen lakó számára heti rendszerességgel tart ilyeneket.

A DSL számára a MOTIVAGE szolgáltatási és profil-bővítési lehetőséget jelent. Az új szolgáltatások segítenék a térség időskorúit abban, hogy tovább maradhassanak családtagjaik körében és otthonukban, és összességében több időskorút juttatnának a helyzetükhöz, igényeikhez és rászorultságuk mértékéhez illő segítséghez

További információ kérhető:

Papp Bálint (MURABA Európai Területi Társulás) +36-30-152-74-33

Szentgotthárd – Lendva, 2020. március 23.

Meghívók/rendezvények